August Strindberg och Riddarholmen
- ett livslångt förhållande

En krönika sammanställd av Béatrice Glase

 

August Strindberg målad av konstnärsvännen Richard Bergh, 1905.
Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla.

Förord
N
är jag på 1970-talet strövade omkring i Gamla Stan och på Riddarholmen för att samla stoff till en guidebok stötte jag allt oftare ihop med August Strindberg. Så spännande! Jag började metodiskt spana efter honom, både efter hans fysiska och litterära person.
Jag fann honom i medeltidens, Vasatidens, stormaktstidens, 1700-talets, sin egen tids äldsta Stockholm, på slottet, i kyrkorna och i andra offentliga byggnader - i Bondeska palatset under Giftasprocessen! - i privatbostäder, på torg och gator och i gränder. Jag upptäckte att av Röda rummets 29 kapitel är en tredjedel helt eller delvis förlagd till Gamla Stan och Riddarholmen, medan själva Röda rummet och bohemernas Lill-Jans ägnas enstaka kapitel.
På Riddarholmen fann jag platsen där August fötts i ett hus nere i hamnen, där hans far varit ångbåtskommissionär och där han lekt som barn. Senare hade han målande skildrat Mälarens himmel, vatten och fartyg. På Riddarholmen hade han funnit litterär inspiration i bl a det medeltida Gråbrödraklostret. Saken var klar, jag skulle någon gång skriva om August Strindbergs liv och motiv på Stadsholmen och Riddarholmen.
Jag börjar med Riddarholmen där han föddes i år för 150 år sedan. Min text är en guide över Riddarholmen i August Strindbergs spår. Att förknippa honom själv och hans diktning till exakta platser ger extra krydda. Citaten ur hans verk kan synas långa, men meningen är att de ska ge mersmak - som de givit mig.

 

 Karta över Riddarholmen
August Strindberg var från barnsben hemmastadd på Riddarholmen. Flertalet hus och platser på kartan ovan har han haft personligt ärende till, skrivit om eller åtminstone nämnt i någon dikt, novell, roman eller kulturhistorik. Eftersom det mesta är sig likt sedan Augusts tid är det lätt att följa honom med ledning av text och karta.

 

 
 
 
August Strindberg13 år, tecknad av brodern Carl Axel Strindberg 1862. Strindbergsmuseet
 

 

Dokumentets rubriker:

  Förord (se ovan)
Karta över Riddarholmen (se ovan)

Nr 1
Augusts rötter finns på Riddarholmen
Slottsbageri och Sundhetskollegiet förr i huset
Ångfartygen gav Strindbergs god standard
August föds in i stadens och rikets historia
August i vimlet på Riddarholmen

Nr 2
Farväl till Riddarholmen - och tillbaka
Strindbergs pojkar klänger på tjärtunnor
Vid Riddarholmen, dikt
Djup misär speglas i grannkvarteret

Nr 3
Augusts födelsehus jämnas med marken
Han tar studenten och far till Uppsala
Adress August Strindberg, Riddarholmen
August bryter med sin far

Nr 4
Litterär Riddarholmspromenad med August Strindberg
Myten om Birger Jarls Torn
Silverklockorna låg så klart i Tornet
August på Frimurarkällaren och i Riksarkivet
Premiär på Riddarholmen för gatubelysning

Nr 5
Kärleksgnabb i Wrangelska palatset/Kungshuset
Statskontoret i Wrangelska palatset förskräcker
Författaren på sakletarhumör
Hvad fan var det som brann?
Skuggor i Riddarholmskyrkan
När Harriet blir Kristina i Riddarholmskyrkan
Gråbrödraklostret tände en fascination
Arvid Falk, alias August Strindberg, i riksdagens duvslag
En bro rivs - järnvägen ska fram!
Epilog
72 x August Strindberg

 

August Strindbergs texter är, med tillstånd av Stockholms universitet och Norstedts förlag, hämtade ur August Strindbergs Samlade Verk, Nationalupplagan.

Den sammanbindande texten i August Strindberg och Riddarholmen - ett livslångt förhållande, är ett helt och hållet ideellt arbete.
Béatrice Glase.

 Denna sida ändrad 1999-06-15