Gamla Stan Sällskapet är en aktiv ideell förening med inriktning på stockholmiana och vill, tillsammans med arbetsgruppen Riddarholmen Rediviva, bidra till att sprida kunskap om Gamla Stan och Riddarholmen, samt verka för bevarande av historiska värden genom kurser, föredrag, visningar, stadsvandringar och erbjuda ett forum för diskussion av stadens utveckling.

Ring gärna för information
Gamla Stan Sällskapet Svartmangatan 6  Tel: 08-10 68 38

Gamla Stan Sällskapet är en av föreningarna i Mäster-Olofsgården, som är ett kultur- och aktivitetshus som funnits sedan 1930-talet med olikamedlemsföreningar.


Årsavgiften 2017 utgör för enskild person 150 kr.
Den kan inbetalas till GSS bankgiro 382-0321 (obs endast bankgiro) med tydligt angivande av namn och adress.


Program hösten 2017.    

Kort video om Slussen där jämförelse sker mellan stadens förslag och Ny Syns förslag
http://slussen.wikispaces.com/skillnaden

Kolla gärna Svenska fornminnesföreningens program

Kolla gärna Medeltidsmuseets program

iphone5¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É gucci iphone5¥±©`¥¹¥ì¥¶©` iphone5¥±©`¥¹ ¥×¥é¥À iphone5¥±©`¥¹ ¥·¥ó¥×¥ë ¥Ö¥é¥ó¥É iphone5¥±©`¥¹ ¥·¥ã¥Í¥ë amazon iphone5¥±©`¥¹ ¥ì¥¶©` ¥Ö¥é¥ó¥É iphone5¥±©`¥¹ ¥ì¥¶©` iphone5¥±©`¥¹ ¤«¤ï¤¤¤¤ iphone5¥±©`¥¹ ¤ª¤·¤ã¤ì iphone5¥±©`¥¹ amazon ¤«¤ï¤¤¤¤ ¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó¥±©`¥¹ iphone5s¥½¥Õ¥È¥±©`¥¹ amazon ¥Ö¥é¥ó¥É iphone5s¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥±©`¥¹ iphone£µ¥°¥Ã¥Á¥±©`¥¹ iphone5¥«¥Ð©`¥Ó¥È¥ó iphone5¥«¥Ð©`¥±©`¥¹ iphone5¥«¥Ð©`gucci iphone5¥«¥Ð©`¡¡¥Ö¥é¥ó¥É iphone5¥«¥Ð©` ¥·¥ã¥Í¥ë iphone5¥«¥Ð©` ¤«¤ï¤¤¤¤ iphone5¥¨¥ë¥á¥¹¥ì¥¶©` iphone5s ¥±©`¥¹ ¥Ü¥Ã¥Æ¥¬ iphone5sÓå륤¥Ó¥È¥ó¥«¥Ð©` iphone5s ÈËšÝ iphone5s¥Ö¥é¥ó¥É¥°¥Ã¥Á ¥±©`¥¹ iphone5s¥Ö¥é¥ó¥É¡¡¥±©`¥¹ iphone5s¤Î¥±©`¥¹ iphone5s ¥ì¥¶©`¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É iphone5s ¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ¥±©`¥¹ iphone5s ¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥Ð©` iphone5s ¥Ö¥é¥ó¥É ÈËšÝ iphone5s¥«¥Ð¡¼¡¡¡ç ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¸ïÈËšÝ iphone5s¥¨¥ë¥á¥¹ iphone5s¥«¥Ð©`¥°¥Ã¥Á iphone5s¥«¥Ð©`¥·¥ã¥Í¥ë iphone5s¥±©`¥¹ amazon ¥Ö¥é¥ó¥É iphone5s¥±©`¥¹ ¥×¥é¥À iphone5s¥«¥Ð©`¥Ö¥é¥ó¥É¥°¥Ã¥Á iphone£µ£ó¥±©`¥¹ ¿É�Û¤¤ iphone5s¥·¥ã¥Í¥ë iphone5s¥±©`¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¥°¥Ã¥Á iphone5s¥±©`¥¹¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¢¥¤¥Û¥ó5¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É iphone5s ¥±©`¥¹ È˚ݥ֥é¥ó¥É iphone5s ¥±©`¥¹ °²¤¤¡¡¥·¥ó¥×¥ë iphone5s ¥±©`¥¹¥«¥Ð©` iphone5s ¥±©`¥¹gucci iphone5s ¥·¥ã¥Í¥ë¥«¥Ð©` iphone5s ¥Ô¥¢¥¹¡¡¥ô¥£¥È¥ó iphone5s ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É¡¡¥ô¥£¥È¥ó iphone5s ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É ÈË iphone5s ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É ¥é¥ó¥­¥ó¥° iphone5s ¥±©`¥¹ ¥±©`¥¹ ¥ô¥£¥È¥ó iPhone¥«¥Ð©` iphone5s ¥±©`¥¹¡¡¥«¥Ð©`¡¡¥Ö¥é¥ó¥É iphone5s ¥±©`¥¹ ¥«¥Ð©` iphone5s ¥±©`¥¹ ¥Ý©`¥ë¥¹¥ß¥¹ iphone5s ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ã¥Í¥ë iphone5s ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É¥ô¥£¥È¥ó iphone5s ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É È˚ݥ·¥ã¥Í¥ë ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ ¥°¥Ã¥Á ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ ¤ª¤·¤ã¤ì ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹¡¡beams ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ ÅÉÊÖ iphone¥«¥Ð©` ¥·¥ã¥Í¥ë ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ gucci ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥«¥Ð©` ¥·¥ã¥Í¥ë ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥«¥Ð©` ¤«¤ï¤¤¤¤ ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥«¥Ð©`ÐÂ×÷ ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ º£Íâ¥á©`¥«©` ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ ¥ì¥¶©` ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ ¥é¥ó¥­¥ó¥° ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É¥ô¥£¥È¥ó ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É ¥é¥ó¥­¥ó¥° ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É ¥×¥é¥À ¥Ö¥é¥ó¥Éiphone5s¥«¥Ð©` ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É¡¡¥·¥ã¥Í¥ë¡¡¥ì¥¶©` ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É ¥°¥Ã¥Á ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É¡¡¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ È˚ݡ¡¤«¤ï¤¤¤¤ ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹¥·¥ã¥Í¥ë ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ È˚ݡ¡¿É�Û¤¤ ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹°²¤¤ ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹¥ì¥¶©` ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹¥é¥ó¥­¥ó¥° ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5 ¥«¥Ð©` ¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5c ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É ¥·¥ã¥Í¥ë ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó£µ¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¡¡¥«¥Ð©` ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó£µs¡¡chanel¥±©`¥¹ ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ ¥¹¥ï¥í ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó£µs ¥«¥Ð©` ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5 ¥«¥Ð©` ¥Ö¥é¥ó¥Égucci ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5 s¥±©`¥¹ ÈËšÝ ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5 ¥«¥Ð©` ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥Ð©` ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó¡¡¥±©`¥¹¡¡¥·¥ã¥Í¥ë iphone ¥±©`¥¹ ¸ï ¥¢¥¤¥Õ¥©©`¥ó5c ¥±©`¥¹ ¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¢¥¤¥Õ¥©©`¥ó5¡¡¥±©`¥¹ ¥¢¥¤¥Õ¥©©`¥ó5 ¥«¥Ð©` ¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥É¥±©`¥¹¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó 5 ¥¢¥¤¥Õ¥©©`¥ó£µ¥«¥Ð©` ¥¢¥¤¥Õ¥©©`¥ó5s¥«¥Ð©`·Nî� ¥¢¥¤¥Õ¥©©`¥ó5s ¥«¥Ð©` ¥Ö¥é¥ó¥É iphone¥±©`¥¹ ¥Ó¥È¥ó iphone¥±©`¥¹ ¥Ñ¥Ã¥Á¥ï©`¥¯ ¥¢¥¤¥Û¥ó5¥«¥Ð©`¥·¥ã¥Í¥ë ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É iphone¥±©`¥¹ ¥·¥ã¥Í¥ë#mode=search iphone¥±©`¥¹ ¥·¥ã¥Í¥ë ÈËšÝ iphone¥±©`¥¹ ¥·¥ã¥Í¥ë »¨ iphone¥±©`¥¹ ¥°¥Ã¥Á iphone¥±©`¥¹ ¤ª¤¹¤¹¤á¥Ö¥é¥ó¥É iphone¥±©`¥¹ ¤ª¤¹¤¹¤á ¥Ö¥é¥ó¥É iphone¥±©`¥¹ ¥ì¥¶©` ¥Ö¥é¥ó¥É iphone¥«¥Ð¥ì¥¶©` iphone¥«¥Ð©`¥Ö¥é¥ó¥ÉÈËšÝ iphone5 iphone¥«¥Ð©`¥Ö¥é¥ó¥É¼¤°² iphone¥«¥Ð©`¥Ö¥é¥ó¥É iphone¥«¥Ð©`¥·¥ã¥Í¥ë iphone¥«¥Ð©`¥±©`¥¹ŒŸéTµê iphone¥«¥Ð©`¥±©`¥¹ iphone¥«¥Ð©`¥¨¥ë¥á¥¹ iphone¥«¥Ð©`¥ô¥£¥È¥ó iphone¥«¥Ð©`5 ¥Ö¥é¥ó¥É iphone¥«¥Ð©` ÈËšÝ iphone¥«¥Ð©` ¥é¥ó¥­¥ó¥° iPhone 5s ¥«¥Ð©` iphone¥±©`¥¹ ¥·¥ã¥Í¥ë iphone¥±©`¥¹ ¥ô¥£¥È¥ó iphone¥±©`¥¹ 5s iphone¥«¥Ð©` ¥Ö¥é¥ó¥É ¥·¥ã¥Í¥ë iphone¥«¥Ð©` ¥Ö¥é¥ó¥É ¥ô¥£¥È¥ó prada ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s ¥±©`¥¹ lv ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó¥«¥Ð©` lphon ¥±©`¥¹ £é¥Ý©`¥ó5¥±©`¥¹ i¥Õ¥©¥ó5s¤Î¥«¥Ð©` iphone¥±©`¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ã¥Í¥ë iphoneЯŽ¡¥±©`¥¹ iphoneÊÖŽ¤¥±©`¥¹¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤ iphone¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥Ð©` iphone¥Ð¥Ã¥Á¥ï©`¥¯ ipone5¥±©`¥¹ ¤«¤ï¤¤¤¤ ipone5¥±©`¥¹ ipone5 ¡¡¥«¥Ð©`¡¡¥Ö¥é¥ó¥É ipone 5s¥±©`¥¹¡¡¥°¥Ã¥Á iphon¥±©`¥¹¡¡¥°¥Ã¥Á iphone¥±©`¥¹5s ¥·¥ã¥Í¥ë ¥ì¥¶©` iphone5 ¥·¥ã¥Í¥ë¥«¥Ð©` iphone¥±©`¥¹£µ¡¡¥Ö¥é¥ó¥É iphone¥±©`¥¹ ͨ؜ iphone¥±©`¥¹ ÊÖŽ¤ÐÍ ¥­¥ã¥ê©`ïL iphone¥±©`¥¹¥«¥Ð©` ¥Ö¥é¥ó¥É iphone¥±©`¥¹¥«¥Ð©` iphone¥±©`¥¹¥ô¥£¥È¥ó iphone¥±©`¥¹5s¥·¥ã¥Í¥ë £é£ð£è£ï£î£å¥±©`¥¹5£ó¥±©`¥¹¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥­©`¤ª‚Ž´ò¤Á iphone¥±©`¥¹5s ÈËšÝ iphone¥±©`¥¹¥é¥ó¥­¥ó¥° iphone ¥«¥Ð©` ¥Ö¥é¥ó¥É iphone¥±©`¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë©` iphone¥±©`¥¹¥·¥ã¥Í¥ëïL¡¡¥­¥ë¥Æ¥£¥ó¥° iphone¥±©`¥¹Ý”Èë¥Ç¥£¥º¥Ë©` i-phone 5s ¥±©`¥¹ ÈËšÝ iphone 5s ¥±©`¥¹ ¿É�Û¤¤ iphone 5s¥«¥Ð©` iphone 5s È˚ݥ±©`¥¹ iphone £µs¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥±©`¥¹ iphone 5s ¥Ö¥é¥ó¥É iphone 5s ¥±©`¥¹×îРiphone5s ¥±©`¥¹ gucci iphone 5s ¥±©`¥¹ÈËšÝ iphone 5s ¥«¥Ð©` ¥µ¥¤¥È iphone 5s ¥«¥Ð©` ¥ô¥£¥È¥ó iphone 5c ¥±©`¥¹ ¥·¥ã¥Í¥ë iphone 5s ¥¯¥í¥à¥Ï©`¥Ä iphone 5c¥±©`¥¹ iphone 5c¥«¥Ð©` ÈËšÝ iphone 5 ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É ÈËšÝ iphone 5c ¥«¥Ð©` iphone 5 ¥·¥ã¥Í¥ë¡¡¥ë¥¤¥Ó¥È¥ó¡¡¥±©`¥¹ iphone¥«¥Ð©` ¸ï iphone 5 ¥·¥ã¥Í¥ë ¥±©`¥¹ iphone 5 ¥±©`¥¹¥Ö¥é¥ó¥É iphone 5 ¥±©`¥¹ ÈËšÝ ¥Ö¥é¥ó¥É iphone 5 ¥«¥Ð©`¥±©`¥¹ ÈËšÝ iphone 5 ¥±©`¥¹ ¥°¥Ã¥Á iphone ¥¨¥ë¥á¥¹ ¥«¥Ð©` iphone ¥ô¥£¥È¥ó¥±©`¥¹ iphone ¥ô¥£¥È¥ó ¥±©`¥¹ 5s iphone ¥«¥Ð©` 5s ¥·¥ã¥Í¥ë iphone 5¥«¥Ð©` ÈËšÝ ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s¥«¥Ð©` ¥Ö¥é¥ó¥É iphone 5¥«¥Ð©` iphone 5s¥±©`¥¹ ¥ô¥£¥È¥ó iphone 5¥Ö¥é¥ó¥ÉЯŽ¡¥«¥Ð©` iphone 5¥±©`¥¹¤ª¤¹¤¹¤á iphone 5¥±©`¥¹ ¥é¥ó¥­¥ó¥° iphone ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É ¥·¥ã¥Í¥ë iphone ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É¡¡¥¨¥ë¥á¥¹ iphone ¥±©`¥¹ ¥¨¥ë¥á¥¹ iphone ¥±©`¥¹ 5 iphone ¥±©`¥¹ 5s ¥±©`¥¹ iphone5s ¥±©`¥¹ ¥ì¥¶©` iphone¡¡¥«¥Ð©`¤Ë¥«¥Ð©` iphone ¥«¥Ð©` ÈËšÝ gucci iphone5 ¥«¥Ð©` gosites ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó colorant iphone5 chanel¥¢¥¤¥Û¥ó¥±©`¥¹ chanel+iphone¥±©`¥¹+¼¤°² i phone 5s ¥±©`¥¹ ÈËšÝ i phone 5s ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É i phone 5s ¥¯¥í¥à¥Ï©`¥Ä iphone4s¥±©`¥¹¥·¥ã¥Í¥ë ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó i phone 5c ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É i phone 5c ¥±©`¥¹ ¤«¤ï¤¤¤¤ i phone 5 ¥±©`¥¹ ¥·¥ã¥Í¥ë gucci¤Îiphone¥±©`¥¹ gucci¤Îiphone¥«¥Ð©` gucci ЯŽ¡¥±©`¥¹ 5s gucci ¥¢¥¤¥Û¥ó¥±©`¥¹ 5s ¥«¥Ð©` ¥·¥ã¥Í¥ë 5c ¥«¥Ð©` ¥Ö¥é¥ó¥É 5 ¥±©`¥¹ iphone4s ¥±©`¥¹ ¥·¥ã¥Í¥ë iphone5 ¥±©`¥¹¡¡¥é¥ó¥­¥ó¥° 5£ó¡¡¥±©`¥¹¡¡¥·¥ó¥×¥ë¿É�Û¤¤ 5s ¥±©`¥¹ ¥é¥ó¥­¥ó¥° chanel iphone¥±©`¥¹ ¥ì¥¶©` amazon¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó5s¥«¥Ð©` amazon ¥·¥ã¥Í¥ë iphone5¥±©`¥¹ amazon iphone¥±©`¥¹ ¥·¥ã¥Í¥ë amazon iphone5s ¥±©`¥¹ amazon iphone5 ¥±©`¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É aifonn kaba- chanel iphone5 5sЯŽ¡¥«¥Ð©` ¥Ö¥é¥ó¥É 5sЯŽ¡¥«¥Ð©` ¥ô¥£¥È¥ó